Koning opent nieuwbouw ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ministerie van Veiligheid en Justitie

Koning opent nieuwbouw ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ministerie van Veiligheid en Justitie

18 september 2013. RVD, nr. 234:

Zijne Majesteit de Koning opent donderdagochtend 17 oktober de nieuwbouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag. De Koning krijgt na de opening een rondleiding door het gebouw.

In de nieuwbouw staat het nieuwe werken centraal. De ambtenaren hebben geen eigen vaste werkplek meer. Zij kunnen op hun eigen etage of elders in het pand terecht op flexibele werkplekken. Deze variëren van open ruimtes waar meerdere gebruikers tegelijkertijd kunnen werken, tot afgesloten ruimtes waar in stilte gewerkt of vergaderd kan worden. Dit zogenaamde flexwerken heeft als doel de gebouwen efficiënter in te richten, zodat meer mensen van minder ruimte gebruik kunnen maken. Momenteel maken 5000 ambtenaren gebruik van 4000 werkplekken. Verder is in het gebouw gebruik gemaakt van duurzame materialen. Het energieverbruik ten opzichte van de oude huisvesting is circa vijftig procent minder.

Het nieuwe pand is op dit moment het grootste kantoorpand van Nederland en met 39 etages het hoogste gebouw van Den Haag.

Eterno Terrazzo wenst de ambtenaren veel gebruiksgemak.

Ministerie van Defensie koninklijk geopend

Ministerie van Defensie koninklijk geopend

Een dubbelpost van de Koninklijke Marechaussee, een rode loper en een wapperende koninklijke standaard. Koning Willem-Alexander werd met alle egards ontvangen toen hij 15 mei 2013 het gerenoveerde Ministerie van Defensie in Den Haag officieel opende.

Het Ministerie van Defensie bezit een aantal panden in het centrum van Den Haag. Het oudste nu vernieuwde gebouw stamt uit 1938, het jongste uit 1980. De gebouwen van dit zogenoemde Plein-Kalvermarktcomplex waren flink verouderd. Het departement is daarom tussen 2009 en 2012 grondig gerenoveerd.

Na een toespraak van minister Jeanine Hennis-Plasschaert en een korte presentatie over de ingrijpende verbouwing van het complex, verrichtte hij de openingshandeling door met een druk op een knop lichtjes in het metershoge, zwevende kunstwerk ‘Lion’ aan te doen.

Foto is gemaakt door: MAURITS VAN HOUT

Nieuwbouw Erasmus Medisch Centrum

In het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum wordt op 10.000 m2 een terrazzovloer en traptreden aangebracht. EGM Architecten heeft voor dit materiaal gekozen, vanwege de esthetiek en functionaliteit. Daarnaast heeft kostenbeheersing een belangrijke rol gespeeld bij de overwegingen. Op termijn verdient een terrazzovloer zich namelijk terug, aldus Cor Hoogeveen, directeur van leverancier Eterno Terrazzo. (dit artikel is overgenomen van het VTM nummer 6 2012).

De nieuwbouw van het Rotterdamse Erasmus medisch centrum is met recht een megaproject te noemen. De eerste heipalen zijn eind 2009 de grond ingeslagen en volgens planning moet het werk in 2017 worden opgeleverd. Het gebouw wordt in fases rondom de oude panden gebouwd, zodat het ziekenhuis door kan blijven functioneren. In totaal bedraagt het vloeroppervlak, voor de eerste en tweede fase, ongeveer 185.000m².
De centrale verbindingsstraat, die de verschillende delen van het medisch centrum met elkaar verbindt, heeft een oppervlakte van 10.000 m². Hier wordt een terrazzovloer toegepast in een rasterpatroon van 1,20 x 2,40 m. De keuze voor deze vloer is niet lichtzinnig gemaakt, zo blijkt uit de overwegingen van architect Jan Brakel van EGM Architecten. Inmiddels is de ontwerper met pensioen, maar destijds was hij mede-verantwoordelijk voor het interieur van het ziekenhuis. “De vloer in de centrale verbindingsstraat moet voor de uitstraling van een straatbeeld zorgen. Vijf grote poorten van corton steel vormen de entree naar de verschillende medische afdelingen. De entreegevels zijn voorzien van grote glasoppervlakken, passend bij de schaal van het gebouw. Kortom, het is van buiten goed zichtbaar, wat de toegankelijkheid moet vergroten. De uitstraling van het straatbeeld moet bijdragen aan het open karakter van het ziekenhuis, waardoor bezoekers zich meer welkom voelen en de toegangsdrempel als het ware wordt verlaagd.”
Diverse opties voor de vloerafwerking zijn de revue gepasseerd. Allereerst is gedacht aan straatklinkers, misschien wel de meest logische keuze als een straatbeeld is gewenst, maar dit bleek vooral praktisch gezien niet ideaal. Brakel: “Klinkers zuigen veel vocht op wat niet onderhoudsvriendelijk is. Bovendien krijg je bij dit materiaal te maken met veel voegen. Dat is niet handig als er bijvoorbeeld met karretjes over de vloer wordt gereden. En voegen vergen onderhoud en gevaar voor bacteriën.” Vervolgens is gedacht aan keramische tegels, maar ook aan dit materiaal kleefden nadelen. “Voor een ruimte van 10.000 m2 is het natuurlijk niet mooi en passend bij de schaal van het gebouw om tegels van 30 x 30 cm toe te passen”, licht Brakel toe. “Dus de insteek was om zo groot mogelijke tegels te gebruiken. Dit speelde echter ongeveer acht tot negen jaar geleden en in die tijd was het al lastig om tegels van 1,2 x 0,6 m te produceren. We hebben hiervoor een tegelhandelaar uit Den Bosch bezocht, maar we kwamen er niet uit. In die periode werd in die stad ook een vloerenbeurs gehouden. Een beetje onder het motto: ‘nu we er toch zijn’, zijn we daar ook langs geweest. In een heel klein standje hebben we daar voor het eerst kennisgemaakt met Eterno Terrazzo.”