Ziekenhuisvloer in echt terrazzo

Nieuw Erasmus MC officieel geopend

Afgelopen donderdag (9 September) is in het bijzijn van koning Willem-Alexander het nieuwe Erasmus MC in Rotterdam geopend. Daarmee komt officieel een einde aan twintig jaar plannen, ontwerpen en bouwen. Door middel van nieuwbouw is een verzameling losse gebouwen getransformeerd naar een kleine ‘medische stad’. EGM architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp van zowel de architectuur als het interieur.


Nadat er al twaalf jaar van plannen en ontwerpen aan vooraf was gegaan, is tussen 2009 en 2017 gebouwd aan het Erasmus MC, dat met een omvang van 207.000 vierkante meter het grootste universitair medisch centrum van Nederland is. Dagelijks zullen 13.500 medewerkers, 4.500 studenten en duizenden patiënten en bezoekers in het ziekenhuis te vinden zijn.
Alles in het nieuwe Erasmus MC draait om het creëren van een ‘healing environment’, dat bijdraagt aan een sneller herstel van de patiënt, verlaging van het stressniveau bij een ziekenhuisbezoek en zorgt voor een prettige werkomgeving voor het personeel. Hierom zijn ruime passages, verschillende atria, grote glaspartijen, verdiepte patio’s en veel groen gerealiseerd.Verbindingsas
Een centrale, U-vormige verbindingsas vormt de ruggengraat van het complex en ritst bestaande en nieuwe gebouwen aaneen. Bovendien zijn entrees van alle zijden aangesloten op deze met daglicht overgoten binnenstraat, worden de verschillende functionele zones van het ziekenhuis vanuit de as ontsloten en is de as een herkenningspunt binnen het ziekenhuis.Aan de as liggen atria met de omvang van een plein, die in functionele en esthetische zin belangrijke onderdelen vormen van het ontwerp. Deze publieke verblijfsgebieden hebben, passend binnen het healing environment-concept, een hoog afwerkingsniveau met een houten binnengevel, bamboe zitelementen, verlichting tussen het groen en een glazen overkapping.De zorg is georganiseerd rond de zorgbehoefte van de patiënt. De specialismen en voorzieningen rondom ziektebeelden, zoals oncologie, hersenen en zintuigen, zijn bijeengebracht en verticaal geclusterd in patiëntenthema’s. Binnen deze clusters vinden patiënten alles wat zij nodig hebben voor hun specifieke zorgvraag, meldt EGM architecten.Eveneens ter bevordering van het herstel beschikken alle patiënten over eenpersoonskamers, met eigen sanitair. Zo heeft elke patiënt een eigen plek waar hij of zij in alle beslotenheid bezoekers en artsen kan ontvangen. Dankzij het zicht naar buiten en directe daglichtinval in de kamers ervaren de patiënten bovendien het dagritme.Plint
De hoofdingang van het nieuwe Erasmus MC is duidelijk herkenbaar aan de vier verdiepingen hoge transparante plint, die aan de zijkanten over twee verdiepingen is doorgezet (met er achterliggende functies als kantoren, horeca en fitness).Boven de plint is een gevarieerd gevelbeeld gecreëerd met geplooide bouwmassa’s, afwisselende horizontale en verticale raampartijen, een variatie aan diepe neggen en erkers en verschillend afgewerkte betonnen geveldelen. De patiëntenkamers zijn herkenbaar aan de houten geveldelen.

Deze variatie deelt de gevel op in duidelijke eenheden, meldt EGM architecten. Op die manier wordt de indruk gewekt van een rij afzonderlijke coherente gebouwen aan een levendige straat. Ook de lagere bouwmassa’s zijn opgebroken in kleinere bouwdelen, waarmee ze aansluiten op de kleinschalige onderwijs- en woongebouwen in de directe omgeving.

Flexibiliteit
De nieuwbouw kent een grote indelings- en gebruiksflexibiliteit. De vrij indeelbare vloervelden hebben een stramienmaat tot 9.60 meter, een verdiepingshoogte van 4.00 meter en dragende gevels voor de 31 verdiepingen tellende kantoortoren.

Tijdens het ontwerpproces is het casco vanwege de lange doorlooptijd van het project losgekoppeld van het interieurontwerp. Dankzij dit ‘tweesporentraject’ konden de nieuwste zorgprocessen en de bijbehorende medische apparatuur worden ingepast.

 

 

Bron: Architectenweb

Terrazzovloeren van Eterno dragen bij aan warm ‘straatbeeld’ Erasmus MC

Het Erasmus MC is ontwikkeld met het belang van de gebruikers, patiënten en personeel, voorop. Een veilige, comfortabele en gezonde omgeving was gedurende het ontwerpproces het leidende doel. Dit artikel maakt deel uit van een uitgebreide FMT Doc over het nieuwe Erasmus MC.

Het ontwerp werd gekenmerkt door een integrale aanpak, waarin alle disciplines intensief betrokken waren om de juiste oplossingen uit te denken aangaande energie, water, materiaalgebruik, duurzaamheid, binnenklimaat en beleving. Bouwfysica speelt bij deze thema’s natuurlijk een belangrijke factor, die richting geeft aan een groot aantal van deze aspecten.

De omgeving
Het Erasmus MC staat nagenoeg in het midden van Rotterdam, naast zowel het Museumpark als het Euromastpark en is gelegen aan drukke verkeeraders. Bovendien zijn de bestaande gebouwen van het Erasmus MC ook onderdeel van de “omgeving” van de nieuwbouw. Al vroeg in het ontwerpproces was de omgeving mede bepalend voor de gebouwvormen: windhinder, en bezonningsonderzoeken in het laboratorium van Peutz hebben vormgegeven aan de hoogten en locatie van de entrees. Met betrekking tot de luchtkwaliteit is met behulp van tracergassen beoordeeld of de uitstoot van de zuurkasten in het naastgelegen faculteitsgebouw geen problemen zal geven voor de gevels van de nieuwbouw met de te openen ramen. Ook de aanvliegroute van de traumahelikopter is van alle kanten bekeken, zowel windtechnisch als met betrekking tot het zoveel mogelijk beperken van geluidhinder.

In het kader van healing environment is het altijd een uitgangspunt geweest dat de bedkamers zicht hebben op groen. Door in groene daken te voorzien, kon het groene uitzicht ook gerealiseerd worden voor de richtingen die niet uitkijken op een van de genoemde parken.

Maar ook in omgekeerde richting: het realiseren van een dergelijk groot gebouw op korte afstand van een ziekenhuis in gebruik, stelt randvoorwaarden tijdens het bouwproces. Zo zijn tijdens de bouwfase de trillingen van het heien berekend en gemonitord om hinder in de omliggende gebouwen te beperken tot aanvaardbare waarden.

Beleving
Gezien de enorme omvang van het medisch centrum en de continue stroom van bezoekers, is een heldere oriëntatie en eenduidige routing een zeer belangrijk uitgangspunt bij het gebouwontwerp. De architect heeft dit opgelost door het realiseren van verschillende bouwdelen die worden gescheiden door atria, waardoor meer daglicht tot de bouwdelen kan doordringen en bezoekers zich beter kunnen oriënteren. De bouwdelen worden ontsloten door een glasoverdekte “straat” (de Passage) op de eerste verdieping die langs de buitenkant van deze bouwdelen is gesitueerd.

Gebruik
Meer dan 20.000 mensen maken dagelijks gebruik van de boulevards, lanen en pleinen binnen het nieuwe Erasmus MC. Niet alleen patiënten, bezoekers en medewerkers, maar ook buurtbewoners die het Erasmus doorkruisen om sneller hun plaats van bestemming te bereiken. Of buurtbewoners die in een van de winkels hun boodschappen doen. De binnenstraten in het Erasmus MC zijn dan ook meer dan “verkeersaders” om de diverse locaties in het grootste universitaire ziekenhuis van Nederland te bereiken; het zijn grootstedelijke boulevards, lanen en pleinen met veel groenvoorzieningen, veel daglicht en een uitstekende akoestiek die op natuurlijke wijze deel uit maken van de stad Rotterdam. De reden dat we deze fraaie binnenstraten bezochten zijn de terrazzovloeren; gemaakt door Eterno Minerals of the World.

Duurzaam Bouwen:
Het nieuwe Erasmus MC is zo duurzaam mogelijk gebouwd; denk hierbij aan het bouwmateriaal, bouwmethoden, energieverbruik etc. De terrazzovloeren van Eterno passen perfect in dit streven naar duurzaam bouwen. Veel bedrijven die terrazzovloeren produceren voegen aan het materiaal chemische stoffen toe. Dat gebeurt niet bij Eterno. Bij eventuele verwijdering van de vloer is deze dan ook volledig recyclebaar en is het restmateriaal opnieuw te gebruiken voor bijvoorbeeld betonmortel. Hoewel de productie van cement een relatief hoge CO2-emissie kent, valt dat nadeel weg als je dat afzet tegen de lange levensduur. Maar ook de moderne productietechnieken van Eterno dragen bij aan een verdere CO2-reductie. Hoogeveen: ‘Wij maken gebruik van een innovatieve mengunit waardoor we een cementreductie van 20 procent realiseren. Door deze mengunit reduceren we de uitstoot van CO2/m3 met 39 procent. Daarnaast is het Noorse graniet dat we in de vloeren van het Erasmus hebben verwerkt door een uniek winningsproces volledig CO2-neutraal.’
indrukwekkende refentieprojecten. ‘Er worden ook expoxygebonden terrazzovloeren gemaakt. De uitstraling van deze vloeren is plastic. Men loopt bij deze vloeren niet over steen, maar over een laklaag die meer onderhoud vereist. De vloeren van Eterno hebben dat onderhoud niet nodig omdat ze volledig van steen zijn. Door de jaren heen wordt terrazzo door het intensieve gebruik voortdurend gepolijst waardoor het een steeds mooiere uitstraling krijgt’, aldus Cor Hoogeveen die als betontechnoloog zo’n tien jaar geleden besloot om een bedrijf te starten dat zich specialiseert in terrazzo. Inmiddels staan diverse indrukwekkende referentieprojecten zoals het hoofdkantoor van de Rabobank en de zogenoemde JuBi-torens (het grootste rijksgebouw van Nederland) op de website van Eterno. Binnenkort hoopt Eterno te starten met de vloeren van een nieuw metrostation in Qatar. Er waren wereldwijd drie bedrijven uitgenodigd.

Tekst: Martijn Vercammen (Peutz)

Bron: FMT Gezondheidszorg

Lees volledige artikel in: FMT10-2017

Qatar – Doha Metro stations

Singer Theater – Eterno Monovloer.

TNA-LEDEN BEZICHTIGEN TERRAZZO-vloeren ERAMUS MC te Rotterdam

Een kleine twintigtal terrazzoprofessionals zijn uitgenodigd op de bouwplaats van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. In dit grootse bouwwerk van Nederland wordt een grote hoeveelheid terrazzo-vloeren aangebracht. De niet traditionele aanpak van het werk was mede aanleiding voor NOA sectorvereniging TNA om de verrichtingen te bekijken. Er werd uitgebreid informatie gegeven over de werkwijze en de logistieke problemen op dit grote werk.

Tijdens de vergadering van TNA (verenigde terrazzo bedrijven) in de bouwkeet van de Bouwcombinatie Nieuwbouw Erasmus MC gaf Cor Hoogeveen van Eterno Terrazzo een indrukwekkende presentatie. De presentatie ging over de realisatie van de complexe terrazzo vloeren van de nieuwbouw van Erasmus MC.

Na de vergadering en presentatie gaf Cor ook een rondleiding zodat de TNA-leden de vele vierkante meter die door Eterno Terrazzo zijn gerealiseerd, aangevuld met prefab terrazzo trappen van partner Tomaello, met eigen ogen konden ‘inspecteren’. Ook vroeg Cor, samen met Giulio Tomaello oprichter van Stichting Toetssteen, aandacht voor de bouw van het vrouwenziekenhuis Nokor Tep in Cambodja. Hiervoor trok Cor speciaal het blauwe Nokor Tep shirt aan (hoogstpersoonlijk in Cambodja aangeschaft tijdens de laatste bouwreis). De terrazzo bedrijven reageerden enthousiast op de oproep om gezamenlijk (enkele) vloeren van het in aanbouw zijnde ziekenhuis in Cambodja ter hand te nemen.

Koning opent nieuwbouw ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ministerie van Veiligheid en Justitie

Koning opent nieuwbouw ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ministerie van Veiligheid en Justitie

18 september 2013. RVD, nr. 234:

Zijne Majesteit de Koning opent donderdagochtend 17 oktober de nieuwbouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag. De Koning krijgt na de opening een rondleiding door het gebouw.

In de nieuwbouw staat het nieuwe werken centraal. De ambtenaren hebben geen eigen vaste werkplek meer. Zij kunnen op hun eigen etage of elders in het pand terecht op flexibele werkplekken. Deze variëren van open ruimtes waar meerdere gebruikers tegelijkertijd kunnen werken, tot afgesloten ruimtes waar in stilte gewerkt of vergaderd kan worden. Dit zogenaamde flexwerken heeft als doel de gebouwen efficiënter in te richten, zodat meer mensen van minder ruimte gebruik kunnen maken. Momenteel maken 5000 ambtenaren gebruik van 4000 werkplekken. Verder is in het gebouw gebruik gemaakt van duurzame materialen. Het energieverbruik ten opzichte van de oude huisvesting is circa vijftig procent minder.

Het nieuwe pand is op dit moment het grootste kantoorpand van Nederland en met 39 etages het hoogste gebouw van Den Haag.

Eterno Terrazzo wenst de ambtenaren veel gebruiksgemak.

Ministerie van Defensie koninklijk geopend

Ministerie van Defensie koninklijk geopend

Een dubbelpost van de Koninklijke Marechaussee, een rode loper en een wapperende koninklijke standaard. Koning Willem-Alexander werd met alle egards ontvangen toen hij 15 mei 2013 het gerenoveerde Ministerie van Defensie in Den Haag officieel opende.

Het Ministerie van Defensie bezit een aantal panden in het centrum van Den Haag. Het oudste nu vernieuwde gebouw stamt uit 1938, het jongste uit 1980. De gebouwen van dit zogenoemde Plein-Kalvermarktcomplex waren flink verouderd. Het departement is daarom tussen 2009 en 2012 grondig gerenoveerd.

Na een toespraak van minister Jeanine Hennis-Plasschaert en een korte presentatie over de ingrijpende verbouwing van het complex, verrichtte hij de openingshandeling door met een druk op een knop lichtjes in het metershoge, zwevende kunstwerk ‘Lion’ aan te doen.

Foto is gemaakt door: MAURITS VAN HOUT

Nieuwbouw Erasmus Medisch Centrum

In het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum wordt op 10.000 m2 een terrazzovloer en traptreden aangebracht. EGM Architecten heeft voor dit materiaal gekozen, vanwege de esthetiek en functionaliteit. Daarnaast heeft kostenbeheersing een belangrijke rol gespeeld bij de overwegingen. Op termijn verdient een terrazzovloer zich namelijk terug, aldus Cor Hoogeveen, directeur van leverancier Eterno Terrazzo. (dit artikel is overgenomen van het VTM nummer 6 2012).

De nieuwbouw van het Rotterdamse Erasmus medisch centrum is met recht een megaproject te noemen. De eerste heipalen zijn eind 2009 de grond ingeslagen en volgens planning moet het werk in 2017 worden opgeleverd. Het gebouw wordt in fases rondom de oude panden gebouwd, zodat het ziekenhuis door kan blijven functioneren. In totaal bedraagt het vloeroppervlak, voor de eerste en tweede fase, ongeveer 185.000m².
De centrale verbindingsstraat, die de verschillende delen van het medisch centrum met elkaar verbindt, heeft een oppervlakte van 10.000 m². Hier wordt een terrazzovloer toegepast in een rasterpatroon van 1,20 x 2,40 m. De keuze voor deze vloer is niet lichtzinnig gemaakt, zo blijkt uit de overwegingen van architect Jan Brakel van EGM Architecten. Inmiddels is de ontwerper met pensioen, maar destijds was hij mede-verantwoordelijk voor het interieur van het ziekenhuis. “De vloer in de centrale verbindingsstraat moet voor de uitstraling van een straatbeeld zorgen. Vijf grote poorten van corton steel vormen de entree naar de verschillende medische afdelingen. De entreegevels zijn voorzien van grote glasoppervlakken, passend bij de schaal van het gebouw. Kortom, het is van buiten goed zichtbaar, wat de toegankelijkheid moet vergroten. De uitstraling van het straatbeeld moet bijdragen aan het open karakter van het ziekenhuis, waardoor bezoekers zich meer welkom voelen en de toegangsdrempel als het ware wordt verlaagd.”
Diverse opties voor de vloerafwerking zijn de revue gepasseerd. Allereerst is gedacht aan straatklinkers, misschien wel de meest logische keuze als een straatbeeld is gewenst, maar dit bleek vooral praktisch gezien niet ideaal. Brakel: “Klinkers zuigen veel vocht op wat niet onderhoudsvriendelijk is. Bovendien krijg je bij dit materiaal te maken met veel voegen. Dat is niet handig als er bijvoorbeeld met karretjes over de vloer wordt gereden. En voegen vergen onderhoud en gevaar voor bacteriën.” Vervolgens is gedacht aan keramische tegels, maar ook aan dit materiaal kleefden nadelen. “Voor een ruimte van 10.000 m2 is het natuurlijk niet mooi en passend bij de schaal van het gebouw om tegels van 30 x 30 cm toe te passen”, licht Brakel toe. “Dus de insteek was om zo groot mogelijke tegels te gebruiken. Dit speelde echter ongeveer acht tot negen jaar geleden en in die tijd was het al lastig om tegels van 1,2 x 0,6 m te produceren. We hebben hiervoor een tegelhandelaar uit Den Bosch bezocht, maar we kwamen er niet uit. In die periode werd in die stad ook een vloerenbeurs gehouden. Een beetje onder het motto: ‘nu we er toch zijn’, zijn we daar ook langs geweest. In een heel klein standje hebben we daar voor het eerst kennisgemaakt met Eterno Terrazzo.”