Koning opent nieuwbouw ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ministerie van Veiligheid en Justitie

18 september 2013. RVD, nr. 234:

Zijne Majesteit de Koning opent donderdagochtend 17 oktober de nieuwbouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag. De Koning krijgt na de opening een rondleiding door het gebouw.

In de nieuwbouw staat het nieuwe werken centraal. De ambtenaren hebben geen eigen vaste werkplek meer. Zij kunnen op hun eigen etage of elders in het pand terecht op flexibele werkplekken. Deze variëren van open ruimtes waar meerdere gebruikers tegelijkertijd kunnen werken, tot afgesloten ruimtes waar in stilte gewerkt of vergaderd kan worden. Dit zogenaamde flexwerken heeft als doel de gebouwen efficiënter in te richten, zodat meer mensen van minder ruimte gebruik kunnen maken. Momenteel maken 5000 ambtenaren gebruik van 4000 werkplekken. Verder is in het gebouw gebruik gemaakt van duurzame materialen. Het energieverbruik ten opzichte van de oude huisvesting is circa vijftig procent minder.

Het nieuwe pand is op dit moment het grootste kantoorpand van Nederland en met 39 etages het hoogste gebouw van Den Haag.

Eterno Terrazzo wenst de ambtenaren veel gebruiksgemak.