Partners

Eterno Minerals of the World hecht veel waarden aan samenwerking. Zo is er een keuze gemaakt om met ca. 10 vaste partners kennis te delen en te innoveren. Op deze wijze zijn wij sneller instaat vragen en wensen vanuit de markt te vervullen.

Waarom samenwerking met partners?
Bij het ontwikkelen van het nieuwe procedé is gebruik gemaakt van kennis en inzet van partners. Deze partners moeten het vertrouwen genieten van elkaar.

Doormiddel van deze constructie recreëren wij dat de kostenstructuur tussen de marktpartijen zonder dat de ene partij over de andere kan heersen. Tevens is, op deze wijze, het risico te overzien en kunnen de partners zich concentreren op hun core business.

Samenwerking van de partners in de bedrijfskolom verticaal
Een verticale strategische alliantie kan worden gedefinieerd als een duurzame samenwerking tussen bedrijven die in de toeleveringsketen aan elkaar zijn gekoppeld. Als oogmerk meer waarde te produceren en/of tegen lagere kosten dan mogelijk is in een transactie-relatie De samenwerkingsvorm gaat veel verder dan jaarcontracten of raamcontracten waarin de toeleverancier een lagere prijs accepteert in ruil voor een groter afzetvolume. In een verticale strategische alliantie zijn de verbindingen tussen leveranciers en klanten duurzaam, breed, diep en uniek.

Meerwaarde van verticale strategische allianties
De potentiële meerwaarde van verticale strategische allianties kunnen worden aangeduid als drie K’s: Kosten, Kennis en Kwaliteit.

Kennisuitwisseling
Essentieel is de kennisuitwisseling, het denken buiten de grenzen van het eigen bedrijfsdomein. Daardoor wordt de ontwikkelingstijd voor nieuwe producten verkort en worden productprestaties verbeterd en de totaalkosten verlaagd. Kennisuitwisseling dus als basis voor innovatie en kwaliteit. In beide gevallen wordt meer waarde gecreëerd in het belang van de eindgebruiker. Uitwisseling van kennis over onderdelen doet nieuwe kennis ontstaan, kennis van het totaal-proces en totaalproduct in relatie tot kwaliteit en functionaliteit voor de eindgebruiker.